คลังเก็บป้ายกำกับ: bk8

บริการเดลิเวอรี่ 

โลกยุคนี้ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นร้านขายข้าวหรือร้านขายอาหารในยุคปัจจุบันที่มีรูปแบบในการขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆและ Application ต่างๆ

เข้ามามีบทบาทในการขายสินค้าและบริการของรูปแบบธุรกิจนั้นๆ ในยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารการพัฒนาการทำงานทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนของเทคโนโลยีหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานที่มีมากยิ่งขึ้น เพราะการแข่งขันกันที่สูงมากยิ่งขึ้นของการใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรมทำให้บริษัทต่างๆหรือร้านค้าต่างๆเริ่มมีการพัฒนาทุกด้านในการทำงานหรือปรับปรุงลักษณะในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการทำงานนี้เรียกได้ว่ามีแอปพลิเคชั่นหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ร้านขายอาหารในยุคปัจจุบันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีการสร้างหน้าร้านขึ้นมาหรือแม้แต่จะเป็นการเช่าที่เพื่อเสียงบประมาณเพียงเท่านั้นแต่ในปัจจุบันมีการทำธุรกิจร้านขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มิหนำซ้ำยังมี Application เกิดขึ้นมามากมายสำหรับบริการเดลิเวอรี่ ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีความสะดวกสบายในการทำธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันบริการ delivery มีการเติบโตในประเทศไทยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้า การส่งอาหาร หรือแม้แต่จะเป็นการส่งพัสดุ ทำให้มีการพัฒนารูปแบบในการทำงานหรือการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น

ใช้เทคโนโลยีสร้างลักษณะในการติดต่อสื่อสารหรือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ในรูปแบบการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานค่อนข้างเยอะ ที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบในการทำงานหรือปรับปรุงโครงสร้างในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นทำให้ผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันที่บริษัทหลายๆบริษัทในการขายสินค้าและบริการยกตัวอย่างเช่นเซเว่นอีเลฟเว่น ก็มีบริการส่งของตัวเองหรือมีบริการ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของบริษัทเจไอบี บริษัททางด้านเทคโนโลยีอันดับต้นของประเทศไทยก็มีการส่งสินค้าและบริการภายใน 1 วัน

นี่แสดงให้เห็นว่าบริการดีต้องรีบมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างมาก เพราะผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพได้จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการใช้ชีวิตหรือการปรับรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยจัดการให้บริการต่างๆเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างมาก แล้วสร้างรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบดิจิตอลในยุคปัจจุบัน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำธุรกิจ 

ธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจที่ทำในส่วนของธุรกิจออนไลน์จะต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของการทำงานของบุคลากร หรือแม้แต่จะเป็น รูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

เพราะในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาและการปรับปรุงรูปแบบในการทำงานอยู่เสมอ บริษัทต่างๆมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือแม้แต่จะเป็นศักยภาพของการทำงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นปัจจัยในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

นึกว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เองทำให้ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีความใส่ใจในการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางที่อยู่ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือการปรับตัวก็จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาก่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบกับธุรกิจของตัวเอง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

รูปแบบการทำงานของบริษัทต่างๆมีการปรับรูปแบบการทำธุรกิจหรือการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่เป็นระบบออฟไลน์ หรือเป็นระบบหน้าร้าน ก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับจ่ายเงินการบันทึกข้อมูลต่างๆ

และส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เข้ามาในบริษัทเพื่อปรับรูปแบบในการทำงานอยู่เสมอว่าสินค้าตัวไหนมีการค้าขายภายในเวลาใดบ้าง และมีลูกค้ากลุ่มใดบ้างซื้อสินค้า เรานี่คือรูปแบบในปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆเริ่มมีการปรับตัวไม่จำเป็นต้องเป็นระบบออนไลน์แต่ว่าจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อปรับรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของรูปแบบการทำงานยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ๆ 

โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้คนมีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างไปยกตัวอย่างเช่นผู้คนชอบใช้ในส่วนของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เข้าถึงในส่วนของสินค้าและบริการในยุคปัจจุบันและทำการสั่งสินค้าออนไลน์

โดยอาศัยในส่วนของการให้บริการขนส่งหรือบริการเดลิเวอรี่ในการส่งสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการประหยัดเวลาเรานี่เองคือรูปแบบในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการแข่งขัน 

 

สนับสนุนโดย  bk8

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

           เชื่อว่าปัจจุบันนี้บ้านทุกหลังถ้าจะมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยก็ 1 เครื่องต่อ 1 บ้านหลังคาเรือนเพราะปัจจุบันนั้นคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิต เริ่มตั้งแต่เด็กๆเล็กเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้ววิชาเรียนหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ยิ่งโตมารวมถึงเข้าสู่วัยทำงานคอมพิวเตอร์ยิ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากดังนั้นแน่นอนว่าต่อบ้าน 1 หลังนั้นย่อมมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่องอย่างแน่นอน

ที่นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของเราให้มีอายุการใช้งานได้นานไม่เสียง่ายส่วนหนึ่งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองว่ามีการถนอมรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณมากแค่ไหนการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดีนั้นควรจะต้องมาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ไม่ให้มีฝุ่นละอองในเกาะจับให้คอมพิวเตอร์นั้น

สกปรกรวมถึงคุณจะต้องมีการตรวจเช็คโปรแกรมว่ามีเวลาเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ซึ่งคุณสามารถลงโปรแกรมตรวจสอบไวรัสได้และถ้าหากพบว่ามีเวลาเข้าเครื่องก็ควรจะรีบนำเครื่องไปทำการแก้ไขกำจัดไวรัสออกจากเครื่องให้เรียบร้อยและแน่นอนเรื่องของการใช้งานในแต่ละวันนั้น

ควรจะมีการพักเครื่องบ้างหากว่าคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องตลอดเวลาเช่นท่านช่วงของการทำงานไม่มีการใช้งานมานานแล้วเมื่อต้องไปกินข้าวคุณก็ควรจะทำการปิด Shutdown เครื่องให้เรียบร้อยหน้าที่คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจะได้พักเครื่องและไม่ทำให้เครื่องร้อนจนเกินไปควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่าวางติดกับกำแพงมากเกินไป

เพราะจะทำให้เครื่องร้อนได้ง่ายและจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียเร็วขึ้นการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆไว้ที่คอมฯมากเกินไปทั้งที่โปรแกรมเหล่านั้นคุณไม่จำเป็นที่จะใช้งานมันเลยก็จะส่งผลทำให้เมมโมรี่ของเครื่องน้อยลงและเครื่องของคุณต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลให้เพื่อนของคุณนั้นเสียหายได้เร็วขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยทุกอย่างที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทางเร็วหรือมันจะเป็นการยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์นั้นทางที่ดีแล้วเราควรที่จะเลือกเป็นการใช้งานคนเดียวไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับคนอื่นอันดับแรกก็คือเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราที่มีการจัดเก็บในคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะมีคนอื่นมาร่วมรู้ได้กับสองเราจะได้สบายใจได้ว่าเขา เราเป็นผู้ดูแลรักษาอย่างดี

ไม่มีการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเข้ามาซึ่งอาจจะมีไวรัสแฝงเข้ามาได้  แล้วถ้าเกิดมีคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่หลายคนดังนั้นการเปิดการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีการใช้งานนานแต่ถ้าเราใช้งานคนเดียวเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วเราสามารถ Shutdown เครื่องให้เครื่องได้พักผ่อนได้คอมพิวเตอร์

ก็จะพังน้อยลงซึ่งการยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นเพียงแค่เราใช้งานคนเดียวดูแลคอมพิวเตอร์ของเราอย่างดีเมื่อหยุดใช้งานให้ชัดดาวทุกครั้งเพียงเท่านี้คอมพิวเตอร์ของเราก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วค่ะ

 

สนับสนุนโดย  bk8

มาทำความรู้จัก Cookie 

         คุกกี้ในภาษาคอมพิวเตอร์ Cookie ในภาษาอาหารเป็นคนละตัวกันซึ่งคุกกี้ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั้นเป็นคุกกี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งคุกกี้อันนี้ คือข้อความที่เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่มีการถูกสร้างขึ้นมาและมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคอมพิวเตอร์โดยสิ่งที่สร้าง Cookie ขึ้นมานั้นก็คือ web Server นั่นเอง

สำหรับคุกกี้นั้นจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะมีการเคยเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออาจจะมีการใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจจะมีการเคยลงทะเบียนเอาไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในเว็บไซต์ต่างๆซึ่งอันที่จริงแล้วคุกกี้นั้นจะเป็นการบันทึกประวัติการใช้งานของเราที่เรามีการเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นเอง

ซึ่งโดยปกติแล้วก็คุกกี้นั้นเราจะมีอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วทุกตัวรวมถึงอุปกรณ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้นี้เก็บไว้ด้วย สำหรับตัว Cookie นั้น

จะมีการกำหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องมีการอนุญาตให้มีการบันทึกข้อความหรือข้อมูลของเราลงไปในคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าเรามีการเลือกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลในคุกกี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถใช้บริการเว็บบางรายการได้

        และสำหรับขั้นตอนการกำหนดอนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลของคุกกี้นั้นทำได้ดังต่อไปนี้คือ

      เราจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดใช้งานโปรแกรม internet explorer ก่อนและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกกดปุ่มไปที่เมนูโทรหลังจากนั้นจะมีให้เราเลือกขึ้นมาโดยให้เรากำหนดเลือกเป็น internet options เสร็จแล้วให้เราค้นหาคำว่า Security หลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่คำนั้นและเมื่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าต่าง

มาให้เราหาคำว่าซ่อม Level หลังจากนั้นก็กดเลือกที่ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีหัวข้อให้เราใส่ตรงคำว่าคุกกี้เราก็สามารถกดเลือกอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้ได้ซึ่งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอนุญาตให้เรามีการเปิดใช้งานคุกกี้

          หลายคนคงสงสัยว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีการเปิดให้คุกกี้ทำงาน  ซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าประโยชน์น้ำมีมากมายหลากหลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะมีการบันทึกข้อมูลประวัติการใช้งานของเราไว้ซึ่งหากเรามีการใช้งานครั้งแรกและคุกกี้มีการบันทึกเอาไว้ครั้งต่อไปเราก็ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาข้อมูลเว็บไซต์นี้อีกเราสามารถดึงข้อมูลเดิมกลับมาใช้งานบริการได้เลย

แต่การใช้งานคุกกี้ก็ไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวสำหรับข้อเสียในการใช้งานคุกกี้นั้นอาจจะทำให้เราถูกพวกสปายแวร์มาดึงข้อมูลผ่านทาง Cookie ไปได้เช่นเดียวกันซึ่งการใช้บริการคุกกี้นั้นหากมีใครงานมากๆก็อาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเกิดความล่าช้าได้ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานคุกกี้ไปสักระยะหนึ่งจึงต้องควรมีการทำความสะอาดคุกกี้หรือที่เราเรียกกันว่าทำการเคลียร์แคชนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8