การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคหิน 

คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาหรือวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ในยุคดึกดำบรรพ์ที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการเขียนรวมถึงบันทึกข้อมูลต่างๆ แม้แต่การคิดคำนวณโดยใช้สมการต่างๆ โดยที่มนุษย์พยายามอยู่เสมอในการคิดค้นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้คำนวณหรือแม้แต่จะเป็นการช่วยเก็บข้อมูลต่างๆ เพราะสมัยก่อนมีเพียงแต่การบันทึกเรื่องราวไว้บนฝาผนังหรือจะเป็นกำแพงถ้ำแต่เพียงเท่านั้น 

ในปัจจุบันที่โลกมีการพัฒนาอยู่เสมอมีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายจึงทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปทดแทนไม่ว่าจะเป็น กรวดหินดินทรายหรือแท่งไม้ต่างๆเที่ยวมาจดบันทึกเรื่องราวภายในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น แต่ณปัจจุบันก็มีการพัฒนามาตั้งแต่ยังเป็นยุคที่ใช้เครื่องมือทางธรรมชาติ เริ่มต้นโดยขั้นแรกก็คือหินอ่อนหรือผนังนั่นเองสมัยก่อนมนุษย์มีการคำนวณแต่ว่ายังไม่มีการผลิตกระดาษขึ้นมา จึงทำให้การคำนวณหรือว่าบันทึกเรื่องราวเป็นไปด้วยความยากลำบาก 

ในการจดบันทึกหรือว่าส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆให้กับคนรุ่นหลัง มีเพียงแต่การเขียนวาดภาพไว้บนฝาผนังแบบยาวเท่านั้นที่จะส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ได้ แต่การคำนวณยังไม่มีการแพร่หลายมากนะ แต่ต่อมาก็เป็นยุคลูกคิดหรือว่ายุคแห่งการคำนวณ ต่อมาเป็นยุคที่คนเริ่มมีการติดต่อค้าขายกันทำให้ต้องมีการคำนวณในเรื่องของจำนวนเงินกันอย่างแม่นยำ ทำให้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในการคำนวณก็คือลูกคิดลูกคิดเข้ามาเพื่อทำให้มีความรวดเร็วและความง่ายในการคิดตัวเลขมีการแพร่กระจายไปยังหลายๆประเทศรวมถึงประเทศจีนเองก็ตาม 

ในยุคต่อมานักวิทยาศาสตร์มีการคิดค้นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท่งคำนวณเพื่อให้เป็นอุปกรณ์ในการคำนวณหรือตีเส้นเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ แต่ยังไม่เพียงพอจะเป็นเท่านั้นต่อมาก็มีการคิดไม้บรรทัดที่มีขนาดเล็กลงเป็นไม้บรรทัดสำหรับการคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ

จะไปถึงในยุคต่อมามีการคิดเครื่องคำนวณของปาสคาล ในส่วนเองมนุษย์เริ่มมีการคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่จะคำนวณตัวเลขต่างๆโดยการหมุนในส่วนของอุปกรณ์เพราะเวลาหมุนแล้วรอบจะอยู่ที่ 1 ต่อ 10 รอบเป็นการคำนวณที่ง่ายกว่าเดิมต่อมาก็เป็นยุคเครื่องคำนวณและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรื่องนี้เห็นได้ชัดว่ามนุษย์มีการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานของเครื่องคำนวณอยู่ตลอดเวลา

จนมาถึงปัจจุบันจึงมีเครื่องคอมในการเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงมีการคำนวณเรื่องราวต่างๆ และในอนาคตยังมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพราะมนุษย์มีการใช้งานและวัฒนธรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานหรือแม้แต่การใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆในปัจจุบัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน เกม