คลังเก็บป้ายกำกับ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การทำ Group nesting เป็นอย่างไรนะ

สำหรับ Group nesting หรือการซ้อนกรุ๊ป นั้นก็คือการได้บรรจุกรุ๊ปอื่นไว้ด้านในซึ่งส้เหตุนั้นเป็นการลดขั้นและตอนเพื่อเป็นการกำหนดในสิทธิ์ต่างๆ ซึ่งเรานั้นจะต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะจะเป็นการสับสน อาทิเช่น หากเรานั้นมีหัวหน้าที่ทำการตลาดอยู่แตกต่างกันทุกจังหวัด ซึ่งนั้นก็เป็นการรวมไว้เป็นส่วนภูมิภาค เพื่อส่งผลให้ความสะดวกในการบริหารจัดการซึ่งนั่นจะต้องใช้การทำ Group Nesting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การสร้างกรุ๊ปฝ่ายขายของแต่ละภูมิภาคขึ้นมา (North, South, East และ West)

เป็นการเพิ่มยูสเซอร์เพื่อเป็นการเพิ่มแอคเคานต์ในส่วนที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายขายในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการเข้าไปไว้ในแต่ละภูมิภาคนั่นเอง ซึ่งการสร้างกรุ๊ปสำหรับการใช้ Inter_Sale ขึ้นมานั้น นอกจากจะนำเอากรุ๊ปภูมิภาค (North, South, East และ West) เข้ามาเป็นสมาชิก

หากเราต้องการกำหนดสิทธิ์เกี่ยวกับการทำดรุ๊ป Inter_Sale เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ทำให้เรานั้นไม่ต้องกำหนดสิทธิ์ให้ทีละคนเพียงเท่านั้น แต่ทว่าสำหรับการกระทำเกี่ยวกับ Group Nesting นั้นก็ไม่ควรที่จะซ้อนกันเกินถึง 2 ระดับ เพราะจะเป็นการทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้ สำหรับในการทำงาน และต้องวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำ

การเพิ่มยูสเซอร์เข้าเป็นสมาชิกสำหรับในกลุ่มกรุ๊ป

สำหรับในการสร้างกรุ๊ปยูสเซอร์นั้นเป็นการเพิ่มยูสเซอร์เข้าไปเป็นสมาชิกภายในสำหรับเครื่องมือโดย Active Directory Users and Computers ให้ทำการคลิกที่ด้านขวาที่เป็นรายการตรงรายชื่อที่เป็นยูสเซอร์ และเพื่อเป็นการเลือกในคำสั่ง Add to a group ที่จะมาปรากฏตรงที่หน้าต่าง Select Groups ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Advanced เพื่อเป็นการทำหน้าที่ขยายหน้าต่าง และตรงที่ปุ่ม Find Now เพื่อเป็นการค้นหารายชื่อโดยกรุ๊ปซึ่งจะเป็นการแสดงรายชื่อของกรุ๊ปโดยทั้งหมด

เลือกกรุ๊ปที่ต้องการเพิ่มยูสเซอร์เข้าเป็นสมาชิก สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้

ในตัวอย่างคือ พนักงานทุกคน และคลิกปุ่ม OK

แสดงชื่อกรุ๊ปที่เลือก จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

ปรากฏหน้าต่างแจ้งว่าการเพิ่มรายชื่อยูสเซอร์เข้าในกรุ๊ปสำเร็จด้วยดี ให้คลิกปุ่ม OK

เพิ่มยูสเซอร์เข้าเป็นสมาชิกในกรุ๊ปผ่านหน้าต่าง Group Properties

ดับเบิลคลิกตรงออบเจ็กต์กรุ๊ปยูสเซอร์ [พนักงานทุกคน]

ปรากฏหน้าต่าง < ชื่อกรุ๊ปยูสเซอร์ > …Properties เลือกแท็บ Members และคลิกปุ่ม Add

ปรากฏหน้าต่าง Select Users, Contacts ให้คลิกปุ่ม Advanced เพื่อขยายหน้าต่าง และคลิกปุ่ม Find now เพื่อค้นหารายชื่อยูสเซอร์ทั้งหมด

แสดงชื่อยูสเซอร์ทั้งหมด ให้เราเลือกยูสเซอร์ที่ต้องการเพิ่มเข้ากรุ๊ป และคลิกปุ่ม OK

จะแสดงชื่อยูสเซอร์ที่จะเพิ่มเข้ากรุ๊ปให้ทราบ จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

ที่แท็บ Members จะแสดงรายชื่อยูสเซอร์ถูกเพิ่มเข้ากรุ๊ปนี้ ให้คลิกปุ่ม OK