เมืองแห่งนวัตกรรม 

ซิลิคอนวัลเลย์ เป็นสถานที่ที่ผู้คนที่คิดค้นทางด้านไอทีหรือว่าบริษัทต่างๆที่ทำเกี่ยวกับทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่รวมตัวกัน เพื่อผลิตสินค้าและบริการออกมาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ นำสิ่งเหล่านี้ไปวิจัยเพื่อวิเคราะห์ต่างๆ

อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าซิลิคอนวัลเลย์เป็นสถานที่ที่มีนวัตกรรมอยู่เยอะมาก และนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ชีวิตผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะ ผู้คนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานสถานที่ต่างๆก็สามารถทำงานในส่วนที่บ้านตัวเองได้ มีซอฟต์แวร์นวัตกรรมถูกคิดค้นได้ถูกพัฒนามาจากสถานที่นี้ค่อนข้างมาก เรียกว่าสถานที่นั้นเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมเลยที่มีบริษัทเกี่ยวกับทางด้านไอทีไม่ว่าจะเป็นการผลิตอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์

หรือทำการวิจัยต่างๆอยู่รวมตัวกันมหาศาล ผู้คนส่วนใหญ่หรือความฝันของผู้คนในสายงานไอทีส่วนใหญ่ก็มีความสนใจในการไปทำงานในบริษัทเหล่านั้นค่อนข้างมาก พอมีค่าตอบแทนที่สูงและมีการพัฒนาในส่วนต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนี่จะมีส่วนสำคัญว่าประเทศต่างๆมีความพยายามจะพัฒนาประสิทธิภาพของเมืองตัวเองให้มีความพัฒนา อุตสาหกรรมด้านไอทีและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

ในปัจจุบันมี สิ่งประดิษฐ์มากมายถูกนำออกมาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน อย่างที่รู้กันว่าสิ่งประดิษฐ์ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ถูกผลิตคิดค้นออกมา ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนมีความรู้ที่เยอะมากยิ่งขึ้น

ส่งผลให้ความรู้เหล่านั้นช่วยพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายรวมถึงผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้สร้างอาชีพใหม่กับตัวเอง เป็นผลดีอย่างยิ่งที่บริษัทหรือธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันการในการผลิตนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตผู้คน รวมทั้งยังมีในส่วนการเชื่อมต่อที่มากที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ที่ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ดีมากยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อยังไม่มีสิ้นสุดนี้ทำให้ผู้คนสามารถส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆได้ องค์ความรู้เหล่านี้เองจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นผู้คนที่อยู่สถานที่ใกล้ๆไม่สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้แต่ถ้ามีในส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อได้ ก็จะทำให้ผู้คนในฝันที่ห่างไกลอย่างนั้นได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาโลกเราให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น หรือกลายเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงของในส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้ได้มากที่สุด นี่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่โลกของเราจะต้องมีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในนี้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันและความต้องการของผู้คน

 

สนับสนุนโดย  next88 esports