เนื้อหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ เป็น อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการจัดแจงกับข้อมูลที่อาจเป็นไปได้ หมดทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆโดยคุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการซึ่งสามารถระบุชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ (programmable) นั่นเป็นคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายแบบอย่าง

ขึ้นกับชุดคำสั่งที่เลือกเอามาใช้งาน ทำให้สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย อย่างเช่น ใช้เพื่อการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ การฝาก – ถอนเงินในแบงค์ การตรวจสอบภาวะเครื่องจักร ฯลฯ

เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงานเบื้องต้น 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ

1.รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอร์จะกระทำการรับข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูล (input unit) เป็นต้นว่า คีบอร์ด หรือ เมาส์

2.ประเมินผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะกระทำการประเมินผลกับข้อมูล เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปอื่นตามที่ต้องการ

3.แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit) อาทิเช่น เครื่องพิมพ์หรือจอภาพ

4.เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะกระทำเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ภายในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ใหม่ได้ในอนาคต

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของ ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

1.หน่วยรับเข้า ปฏิบัติหน้าที่รับโปรแกรมแล้วก็ข้อมูล ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยบางทีอาจส่งผ่านเครื่องมือ รับเข้าข้อมูลโดยตรง ได้แก่ เมาส์ , แผงแป้นอักขระ, ปากกาแสง, ก้านควบคุม อื่นๆอีกมากมาย หรือส่งผ่านอุปกรณ์ รับเข้าข้อมูลทางอ้อม ได้แก่ เครื่องขับ, แผ่นบันทึก ,เครื่องขับเทปแม่เหล็ก ฯลฯ

2.หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ไมโครโพรเซสเซอร์ ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีบทบาทนำคำสั่งและก็ข้อมูล เก็บไว้ภายในหน่วยความจำมาแปลความหมาย และก็ กระทำตามคำสั่งเบื้องต้นของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนได้ด้วยรหัสเลขฐานสอง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและก็หน่วยตรรกะ

3.หน่วยส่งออก หรือหน่วยแสดงผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย จอภาพ (Monitor) ลำโพง (Speaker) และก็เครื่องพิมพ์ (Printer)

ซอฟต์แวร์(Software) หมายคือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ทำหน้าที่สั่งการ ควบคุมการ ประมวลผลอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ แม้ว่าจะมีความเร็วสูงสำหรับในการดำเนินงาน มีหน่วยความจำสูงรวมทั้งมีอุปรกรณ์ประกอบจำนวนมาก แต่ว่าอาร์ดแวร์ทำงานไม่ได้ ถ้าหากไม่มีชุดคำสั่งควบคุมรูปแบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์หรือชุดคำสั่ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือโปรแกรมระบบ แล้วก็โปแกรมประยุกต์

โปรแกรมระบบ (system Soltware) ทำหน้าที่ทำงานที่ควบคุมลักษณะการทำงานของอุปกรณ์จัดประเภทออกเป็น 2 ประเภท คือ

-โปรแกรมระบบปฎิบัติการ (Operating System) ประกอบด้วยโปรแกรมการทำงานย่อยๆปฏิบัติหน้าที่ต่างๆกันระบบปฎิบัตการที่ใช้กันกว้างขวาง คือ Windows XP ,Windows Vista Linux

-โปรแกรมแปลภาษา (Language Translators) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ภาษาสิก

 

สนับสนุนมาจาก  nowbet