คลังเก็บผู้เขียน: admin

คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการใช้ชีวิต 

บริษัทเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วม การพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในบริษัทของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่นำมาพัฒนาแอปพลิเคชันหรือในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาในบริษัท จะถูกส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ภายในบริษัทได้ดีมากยิ่งขึ้น หากมีการเก็บข้อมูลหรือปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ User หรือแม้แต่จะเป็นบุคลากรภายในองค์กรเองที่มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันคงไม่สามารถเขียนได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทในชีวิตค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การกินการนอน หรือแม้แต่จะเป็นการออกกำลังกาย ในส่วนเรานี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมอยู่เสมอ ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์บวกกับอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึง

องค์ความรู้มากมายที่อยู่บนโลกออนไลน์ และสิ่งเหล่านี้เองเป็นข้อมูลที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้แบบฟรี ทุกคนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นยุคปัจจุบันที่มีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ผู้คนสามารถติดต่อกันได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม

การโทรศัพท์ การแชท ส่วนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมที่ทำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างบนโลกออนไลน์ได้

สิ่งนี้เองจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่สามารถขาดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ เพราะเรื่องราวต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องมีการเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในหลายๆประเทศ ทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวอย่างยิ่ง แต่จะดีแค่ไหนที่ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ว่าการป้องกันตัวเองสามารถใช้วิธีใดได้บ้าง

แล้วทำให้ตัวเองปลอดภัยหรือไม่ทำให้ตัวเองเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่น สิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่เสียเงิน ทำให้มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการศึกษาเรื่องราวต่างๆว่าความเป็นไปของโลกใบนี้เป็นอย่างไรบ้าง นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและสร้างโอกาสที่จะทำให้คุณภาพของชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ในโลกที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน การสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามามีส่วนร่วมที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นอยู่เสมอ หากนำไปใช้ในวิธีที่ถูกต้องจะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตอย่างมาก แต่หากใช้ในทางที่ผิดอาจจะทำให้เราใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปจนสูญเสียโอกาสในการทำอย่างอื่น

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  entaplay link

คอมพิวเตอร์กับรถยนต์ไร้คนขับ 

ในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มีการส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันผู้คนมีความต้องการในการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รวมถึงสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

นี่คือปัจจัยที่ในปัจจุบันเป็นส่วนที่ผู้คนให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จึงทำให้ในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ปัจจุบันที่มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ จึงทำให้มีบริษัทแข่งขันกันผลิตรถยนต์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ รวมทั้งสมรรถนะของรถยนต์ ในส่วนนี้คือปัจจัยที่ผู้คนมองว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของคำว่า

บริษัทเทคโนโลยีมากมายในปัจจุบันที่พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับการขับขี่รถยนต์ ผลิตรถยนต์ที่ถูกบังคับหรือควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะประมวลผลในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่จับว่าข้างหน้าห่างออกไป 10-20 เมตรมีคนอยู่หรือไม่ แล้วทำการประมวลผลด้วยความรวดเร็วว่าหากขับขี่

ในเส้นทางไหนจะเกิดความปลอดภัยมากที่สุด และสามารถขับไปได้โดยใช้เวลาเท่าไหร่ นี่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่จะถูกพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์เป็นหลักคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแต่ละอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ในการควบคุมการสั่งงานต่างๆมากมาย

นี่จะทำให้การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมีการเกิดขึ้นอยู่เสมอและรถยนต์ที่ขับขี่ด้วยตัวเอง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขับขี่ รวมทั้งยังมีความปลอดภัยโดยใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ประมวลผลเส้นทางต่างๆและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพื่อหลีกเลี่ยง ทำให้ผู้คนมีการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและมีความต้องการสินค้าเป็นอย่างมาก

มีบริษัทมากมายที่ออกมาแข่งขันกันการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงระบบต่างๆ เพื่อให้มีการผลิตเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้รองรับกับการใช้งานทุกคน บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง tesla โดยเจ้าของที่ชื่อว่า elon musk ก็คือหนึ่งคนที่พยายามผลิตสินค้าเหล่านี้ออกมา ไม่ว่าจะเป็นตัวของรถยนต์เทสล่าที่มีระบบการขับขี่

โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม สามารถกำหนดเส้นทางต่างๆที่จะเดินทางไปได้และให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ที่ควบคุมในส่วนของรถยนต์ เพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถยนต์ มีโอกาสในการเจริญเติบโตมากเพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้คน 

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay line

wetv เป็น App สำหรับคนรักหนัง

         ปัจจุบันนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนคงรู้จัก Application wetv กันเป็นอย่างดีซึ่งโดยปกติแล้ว Application vtv นี้จะเป็น Application สำหรับคนจีนที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์จีนซึ่งตัดฟอร์มนี้มีการนำมาเผยแพร่ให้กับต่างประเทศได้ชมกันโดยนำมาใช้ในรูปแบบของตั้งแอพพลิเคชั่นที่มาใหม่ซึ่งสามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้ดังนั้นหากใครก็ตามที่ต้องการที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์จีนใน Application นี้

คุณก็จะต้องมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกซึ่งจริงๆแล้วหากไม่เป็นสมาชิกก็จะสามารถดูได้เพียงแต่ว่าบางเรื่องที่ทางประเทศจีนกำลังฉายอยู่นั้นคุณอาจจะไม่สามารถดูได้เพราะจะติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการให้สมาชิกดูก่อนแต่บางเรื่องนั้นคุณก็สามารถดูได้จบเลย

ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ฟรีและไม่ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามหากใครที่อยากจะดูได้จบก่อนใครทางแอพพลิเคชั่น vtv นั้นก็จะมีการออกรูปแบบใหม่ออกมานั่นก็คือคุณจะต้องเป็นสมาชิกในระดับ VIP โดยจะต้องเสียค่าบริการรายเดือนสำหรับค่าบริการนั้นจะมีหลายราคาไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นหรือคุณจะเป็นสมาชิกที่หัก 3 เดือนครั้งหนึ่งหรือ 1 ปีครั้งหนึ่ง

ซึ่งรายละเอียดก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใช้บริการว่าอยากจะถูกหักเงินแบบไหนแล้วเมื่อคุณเป็นสมาชิกแบบ vip แล้วก็ถ้าหนังเรื่องไหนหรือซีรีย์เรื่องไหนที่ขึ้นหัวข้อว่า VIP คุณก็จะสามารถเข้าไปดูได้เลยก่อนใครอย่างไรก็ตามตอนนี้ทาง wetv ได้มีการเปิดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาโดยระบุเป็นการชมซีรีส์หรือภาพยนตร์ก่อนใครและก่อนสมาชิก VIP โดยรูปแบบของการเรียกเก็บนั้นจะได้เก็บเป็นรายตอนตอนละ 9 บาท

ซึ่งการเรียกเก็บนี้จะอยู่ในรูปแบบของ fast track หากใครอยากดูเร็วกว่า VIP คุณก็ต้องเสียเงินเพิ่มส่วนวิธีการหักเงินนั้นจะหักเงินเป็นรายตอนเท่านั้นโดยจะถูกเรียกเก็บค่าผ่านทางบัตรเครดิตโดยจะหักจากเลขเก็บของ Apple ID ซึ่งปกติแล้วเปิ้ล ID ของคุณนั้นจะสามารถให้เก็บผ่านใบแจ้งค่าบริการก็ได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของวงเงินว่าไม่เกิน 1,500 บาท

อย่างไรก็ตามถ้าหากเกินวงเงิน 1,500 บาทช่องทางอื่นในการที่จะถูกเลขเก็บก็จะมีทั้งบัตรเครดิตหรือแม้แต่ทรูมันนี่ก็สามารถที่จะเรียกเก็บให้หักค่า fast track ได้ซึ่งแน่นอนว่าหากใครก็ตามที่อยากจะดูเร็วๆก็มักจะใช้วิธีการนี้ในการหักเงินเข้าไปดูเป็นแบบรายครั้งสำหรับแอปพลิเคชัน wetv นั้น

มีการเพิ่มฟังก์ชั่นมากมายหลายฟังชั่นซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้ในครั้งแรกนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะมีการเปิดตัวแค่เฉพาะการให้ดูซีรีย์และภาพยนตร์เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้จะมีฟังก์ชันที่เป็นการอ่านนวนิยายของจีนรวมเข้าไปในนั้นด้วยหากใครสนใจลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้และลองใช้งานดูนะคะ

 

สนับสนุนโดย  entaplay

การวางระบบอินเทอร์เน็ตและความสำคัญภายในองค์กร 

องค์กรแต่ละองค์กรมีการจัดสรรข้อมูลที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กที่สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้ในคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นในส่วนของ Flash Drive ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้น้อย แล้วจะมีระบบ Cloud ในระบบออนไลน์ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ส่งต่อข้อมูลรวมทั้งยังสามารถดึงข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลา

ผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ตแอพพลิเคชั่นต่างๆรวมทั้งยังมีซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือเป็นรูปแบบปัจจุบันที่องค์กรต่างๆจำเป็นจะต้องมีการวางระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด เอาข้อมูลที่ส่งต่อภายในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน

รวมทั้งยังมีงานวิจัยต่างๆซึ่งข้อมูลและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด นี่จะเป็นการตื่นตัวของธุรกิจมากมายที่มีการวางระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ควบคุมองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีอีกมากมายเพื่อเข้ามาพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ทำให้การแข่งขันอุตสาหกรรมต่างๆมีการทำงานอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นควรพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรภายในองค์กรให้มีการทำงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาของบริษัทให้ได้มากที่สุด นี่จึงเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบัน

แต่ละองค์กรจึงมีการวางระบบอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน ในส่วนนี้เองแผนกไอทีของบริษัทจะมีส่วนร่วมเข้ามาคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นแต่ละบริษัทมีการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในแต่ละแผนก รวมทั้งยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสั่งงานด้วยการเชื่อมต่อในส่วนของ WiFi หรือระบบ Lan ภายในองค์กรได้ ส่วนสำคัญที่จะถูกคิดวิเคราะห์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

แล้วแผนกไอทีจะเข้ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น นี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งการวางระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลต่างๆรวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

เพราะแต่ละองค์กรมีรูปแบบในการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ว่าแต่ละองค์กรจะใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตแบบไหนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานจึงสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความต้องการของธุรกิจต่างๆจึงเข้ามามีส่วนร่วมที่พัฒนาองค์กร สร้างความมั่นคงรวมทั้งยังสร้างโอกาสในการแข่งขันต่างๆให้ได้มากยิ่ง

ระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการทำงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลภายในองค์กรหรือแม้แต่การนำข้อมูลต่างๆเข้ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารต่างๆได้มีการวางแผนในการดำเนินงานรวมทั้งมีแผนกต่างๆที่ซึ่งคอยซัพพอร์ต

อย่างไรก็ตามนี่จึงเห็นได้ว่าความสำคัญของการวางระบบในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการทำงานอย่างราบรื่นและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรต่อองค์กรจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมต่อการทำงาน 

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน pantip

การนำโปรแกรม SAP lumira มาปรับใช้งาน

SAP Lumira หนึ่งในโปรแกรมด้าน data visualization ซึ่งสามารถแสดงความต่างด้าน bar charts, pie charts, cross tables, geo-maps มันเป็นโปรแกรมที่สุดยอด ซึ่งถูกดัดแปลงกับงานหลายๆด้าน เป็นต้นว่า การวิเคราะห์ว่าลูกค้าเดินไปที่ร้านค้าไหนในห้างมากยิ่งกว่ากัน หรือการนำโปรแกรมมาวิเคราะห์ในเกมบอล แผนภาพต่างๆมีทั้งๆที่เป็นภาพเอกลักษณ์หรือเป็นภาพเฉพาะ

พวกเราสามารถจัดตั้งโปรแกรมทางด้าน visualization เข้าไปเพิ่มได้ ดังเช่นในเกมฟุตบอลพวกเราสามารถจัดตั้งระบบของ lumira เข้าไปเพื่อสร้างเป็นแผนภาพแบบ heatmap เพื่อมองว่านักฟุตบอลคนไหนวิ่งด้วยระยะทางเท่าใด แล้วก็วิ่งไปที่ส่วนไหนของสนามบ้าง

ก่อนที่พวกเราจะได้ข้อมูล พวกเราต้องหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับภาพก่อนหมายถึงกล้อง จะมีการจัดตั้งกล้อง HD รอบสนาม,รวมทั้งสัญญาณ RFID สำหรับเพื่อการตรวจหาการเคลื่อนไหวของนักเตะทุกคนในสนาม ถ้าเกิดอยากนักเตะรายใดก็เลือกชี้ไปที่นักเตะคนนั้น ซึ่งในที่นี้จะกำหนดพิกัดแบบแกน x แล้วก็แกน y ได้

ไม่เพียงเท่านั้นมันยังเจาะจงเป็นภาพแบบสามมิติก็ได้ แต่ว่าในเชิงของฟุตบอลบางทีอาจจะไม่ได้อยากต้องการความละเอียดขนาดนั้น ซึ่งการนำเสนอภาพในแบบอย่างสองมิติเป็นการนำเสนอโดยปกติ แล้วก็บางเวลากลุ่มของข้อมูลบางทีอาจนำเข้าไปเก็บที่ github เพื่อการใช้งานในทีมงานได้ด้วย

เมื่อพวกเรามองดูไปที่สนามฟุตบอลจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว มีเส้นวงกลม รวมทั้งมีจุดต่างๆแม้ว่าพวกเราใช้โปรแกรม SAP Lumira เข้าช่วย จะเป็นการเลียนแบบสนามฟุตบอลย่อขนาดลงมา รวมทั้งเช่นเดียวกับผู้ใช้งานสามารถมองเห็นรูปภาพเป็นรูปสามมิติ

อย่างไรก็แล้วแต่เส้นครึ่งวงกลมหน้าเขตประตูเป็นเส้นที่ตรวจจับยาก เพราะว่าจำต้องคำนวณขนาดความกว้างของสนามฟุตบอลที่แตกต่างกัน แต่ว่ามันก็ยังวาดภาพออกมาได้สมส่วนกับขนาดของสนามฟุตบอลจริงๆหรือถ้าหากว่าคุณอยากได้มุมมองผู้ที่อยู่ในสโตร์

คุณก็จำเป็นต้องจับสเกลก่อนว่าสโตร์มีวัตถุอะไรวางอยู่บ้าง และก็รอบๆแถบสีเหลืองเป็นสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ได้แก่ คน,สุนัชก็ได้ ทำให้พวกเรารู้ความขยับเขยื้อนว่าตอนนั้นมีการเคลื่อนที่เช่นไร รวมทั้งบุคคลที่สนใจเดินทางไปทางไหนกันบ้าง หรือจะเก็บภาพแบบ snapshot เป็นภาพ heatmap แบบเจาะจงในเวลาที่ชัดเจนก็ได้

แต่ว่ามันเป็นคนละอย่างกับกล้องวงจรปิด ซึ่งมันจะใช้ภาษา javascript สำหรับเพื่อการดำเนินงานร่วมกับ heatmap ด้วย โดย opensource javascript จะไปเรียก heatmap.js ที่เป็นไลบรารี่พื้นฐาน

heatmap.js จะมีสองออบเจ็กต์ที่สำคัญนั่นก็คือ html div สำหรับเพื่อการเก็บ element ที่เรียกว่า container div element รวมทั้งออบเจ็กต์ลำดับที่สองเป็น Array of coordinates ซึ่งเขียนเพื่อรองรับ input จากกล้อง HD

 

สนับสนุนโดย  dewabet

การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคหิน 

คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาหรือวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ในยุคดึกดำบรรพ์ที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการเขียนรวมถึงบันทึกข้อมูลต่างๆ แม้แต่การคิดคำนวณโดยใช้สมการต่างๆ โดยที่มนุษย์พยายามอยู่เสมอในการคิดค้นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้คำนวณหรือแม้แต่จะเป็นการช่วยเก็บข้อมูลต่างๆ เพราะสมัยก่อนมีเพียงแต่การบันทึกเรื่องราวไว้บนฝาผนังหรือจะเป็นกำแพงถ้ำแต่เพียงเท่านั้น 

ในปัจจุบันที่โลกมีการพัฒนาอยู่เสมอมีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายจึงทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปทดแทนไม่ว่าจะเป็น กรวดหินดินทรายหรือแท่งไม้ต่างๆเที่ยวมาจดบันทึกเรื่องราวภายในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น แต่ณปัจจุบันก็มีการพัฒนามาตั้งแต่ยังเป็นยุคที่ใช้เครื่องมือทางธรรมชาติ เริ่มต้นโดยขั้นแรกก็คือหินอ่อนหรือผนังนั่นเองสมัยก่อนมนุษย์มีการคำนวณแต่ว่ายังไม่มีการผลิตกระดาษขึ้นมา จึงทำให้การคำนวณหรือว่าบันทึกเรื่องราวเป็นไปด้วยความยากลำบาก 

ในการจดบันทึกหรือว่าส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆให้กับคนรุ่นหลัง มีเพียงแต่การเขียนวาดภาพไว้บนฝาผนังแบบยาวเท่านั้นที่จะส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ได้ แต่การคำนวณยังไม่มีการแพร่หลายมากนะ แต่ต่อมาก็เป็นยุคลูกคิดหรือว่ายุคแห่งการคำนวณ ต่อมาเป็นยุคที่คนเริ่มมีการติดต่อค้าขายกันทำให้ต้องมีการคำนวณในเรื่องของจำนวนเงินกันอย่างแม่นยำ ทำให้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในการคำนวณก็คือลูกคิดลูกคิดเข้ามาเพื่อทำให้มีความรวดเร็วและความง่ายในการคิดตัวเลขมีการแพร่กระจายไปยังหลายๆประเทศรวมถึงประเทศจีนเองก็ตาม 

ในยุคต่อมานักวิทยาศาสตร์มีการคิดค้นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท่งคำนวณเพื่อให้เป็นอุปกรณ์ในการคำนวณหรือตีเส้นเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ แต่ยังไม่เพียงพอจะเป็นเท่านั้นต่อมาก็มีการคิดไม้บรรทัดที่มีขนาดเล็กลงเป็นไม้บรรทัดสำหรับการคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ

จะไปถึงในยุคต่อมามีการคิดเครื่องคำนวณของปาสคาล ในส่วนเองมนุษย์เริ่มมีการคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่จะคำนวณตัวเลขต่างๆโดยการหมุนในส่วนของอุปกรณ์เพราะเวลาหมุนแล้วรอบจะอยู่ที่ 1 ต่อ 10 รอบเป็นการคำนวณที่ง่ายกว่าเดิมต่อมาก็เป็นยุคเครื่องคำนวณและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรื่องนี้เห็นได้ชัดว่ามนุษย์มีการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานของเครื่องคำนวณอยู่ตลอดเวลา

จนมาถึงปัจจุบันจึงมีเครื่องคอมในการเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงมีการคำนวณเรื่องราวต่างๆ และในอนาคตยังมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพราะมนุษย์มีการใช้งานและวัฒนธรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานหรือแม้แต่การใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆในปัจจุบัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน เกม

Facebook เตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่

Facebook เตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่เป็นคำเตือนข้อความที่ได้รับข่าวสารนั้นว่ามาจากแหล่งข่าวที่ไหน

            ผู้ให้บริการ Facebook ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของ  ฟีเจอร์ตัวใหม่ที่จะมีการดำเนินการในช่วงเร็วๆนี้โดยฟีเจอร์ตัวใหม่ที่พูดถึงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการติดป้ายคำเตือนที่บริเวณหน้าเพจซึ่งเป็นการเตือนถึงข้อความที่มีการส่งตรงมาจากสื่อของรัฐบาลโดยตรงเพื่อป้องกันผู้ที่ใช้งาน Facebook เข้าใจผิด

ซึ่งจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้ทาง Facebook เองได้มีการวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีพศ 2562 แล้วว่าจะมีการทำแต่ก็ยังไม่ได้มีการลงมือทำสักทีจนในวันนี้ทาง Facebook ได้ออกมาประกาศแล้วว่าพร้อมแล้วที่จะทำการรายงานติดป้ายเตือนซึ่งการทดลองการใช้งานนี้ทาง Facebook บอกว่าผู้ที่ใช้ Facebook ในประเทศสหรัฐอเมริกา

จะเห็นการเตือนของป้ายเตือนนี้ก่อนประเทศอื่นๆเป็นการทดลองก่อนแต่อย่างไรก็ตามหากมีการใช้งานได้ดีก็จะมีการเตือนให้กับผู้ใช้บริการ Facebook ทั่วประเทศส่วนสาเหตุที่ทาง Facebook ได้ออกมาทำฟีเจอร์ตัวใหม่นี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้รัฐประหารค่อนข้างที่จะมีอำนาจในการควบคุมสื่อในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนซึ่งการควบคุมสื่อของรัฐบาลนั้นเท่าที่เห็นแล้วมีหลายประเภทด้วยกันไม่ว่า

จะเป็นประเทศรัสเซียประเทศจีนหรือไม่ประเทศอเมริกาเองก็ตามดังนั้นไปใต้ข้อมูลข่าวสารที่ทางรัฐบาลได้มีการควบคุมสื่อทาง Facebook ก็จะมีการออกป้ายเตือนในว่านี่คือข่าวสารของสำนักพิมพ์ที่สื่อนั้นมีการถูกควบคุมจากรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนจะได้ไม่สับสนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 

  สำหรับการติดตั้งฟีเจอร์ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารของสื่อของรัฐต่างประเทศนี้เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางบริษัท Facebook ให้เห็นถึงการที่รัฐบาลของต่างประเทศนั้นมาลงข้อมูลหรือโฆษณาเกี่ยวกับประเทศของตนเองเพื่อให้หลายคนนั้นเข้าไปสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล

ซึ่งก่อนหน้านั้นประมาณช่วงปีคริสต์ศักราช 2018 สื่อ Social Media อย่าง YouTube ก็ถูกเออจากต่างประเทศนั้นเข้ามาควบคุมดูแลเช่นเดียวกันดังนั้นหากมีการถูกสื่อจากรัฐต่างประเทศเข้ามาควบคุมโฆษณาใน Facebook Facebook เองก็อยากจะมีการออกประกาศเตือนประชาชนว่านี่คือข้อความจากสื่อต่างประเทศนั้นเอง

         อย่างไรก็ตามสำหรับการแจ้งเตือนในครั้งนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายกับผู้ใช้บริการเพียงแค่เราก็จะได้รู้ว่านี่คือเป็นข้อมูลจากสื่อของรัฐบาลหรือว่าเป็นข่าวสารทั่วไปที่นักข่าวเป็นคนลงไปหาข่าวเองเพื่อที่เราจะได้และข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่ถูกปิดกั้นจากทางรัฐบาลหรือไม่เท่านั้นเอง ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่ได้มีรายงานเข้ามาว่าจะมีการเปิดให้ใช้บริการเมื่อไหร่

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sagame

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำธุรกิจ 

ธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจที่ทำในส่วนของธุรกิจออนไลน์จะต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของการทำงานของบุคลากร หรือแม้แต่จะเป็น รูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

เพราะในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาและการปรับปรุงรูปแบบในการทำงานอยู่เสมอ บริษัทต่างๆมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือแม้แต่จะเป็นศักยภาพของการทำงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นปัจจัยในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

นึกว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เองทำให้ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีความใส่ใจในการทำงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางที่อยู่ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือการปรับตัวก็จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาก่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบกับธุรกิจของตัวเอง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

รูปแบบการทำงานของบริษัทต่างๆมีการปรับรูปแบบการทำธุรกิจหรือการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่เป็นระบบออฟไลน์ หรือเป็นระบบหน้าร้าน ก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับจ่ายเงินการบันทึกข้อมูลต่างๆ

และส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เข้ามาในบริษัทเพื่อปรับรูปแบบในการทำงานอยู่เสมอว่าสินค้าตัวไหนมีการค้าขายภายในเวลาใดบ้าง และมีลูกค้ากลุ่มใดบ้างซื้อสินค้า เรานี่คือรูปแบบในปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆเริ่มมีการปรับตัวไม่จำเป็นต้องเป็นระบบออนไลน์แต่ว่าจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อปรับรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของรูปแบบการทำงานยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ๆ 

โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้คนมีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างไปยกตัวอย่างเช่นผู้คนชอบใช้ในส่วนของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เข้าถึงในส่วนของสินค้าและบริการในยุคปัจจุบันและทำการสั่งสินค้าออนไลน์

โดยอาศัยในส่วนของการให้บริการขนส่งหรือบริการเดลิเวอรี่ในการส่งสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการประหยัดเวลาเรานี่เองคือรูปแบบในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการแข่งขัน 

 

สนับสนุนโดย  bk8

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

           เชื่อว่าปัจจุบันนี้บ้านทุกหลังถ้าจะมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยก็ 1 เครื่องต่อ 1 บ้านหลังคาเรือนเพราะปัจจุบันนั้นคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิต เริ่มตั้งแต่เด็กๆเล็กเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้ววิชาเรียนหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ยิ่งโตมารวมถึงเข้าสู่วัยทำงานคอมพิวเตอร์ยิ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากดังนั้นแน่นอนว่าต่อบ้าน 1 หลังนั้นย่อมมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่องอย่างแน่นอน

ที่นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของเราให้มีอายุการใช้งานได้นานไม่เสียง่ายส่วนหนึ่งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองว่ามีการถนอมรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณมากแค่ไหนการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดีนั้นควรจะต้องมาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ไม่ให้มีฝุ่นละอองในเกาะจับให้คอมพิวเตอร์นั้น

สกปรกรวมถึงคุณจะต้องมีการตรวจเช็คโปรแกรมว่ามีเวลาเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ซึ่งคุณสามารถลงโปรแกรมตรวจสอบไวรัสได้และถ้าหากพบว่ามีเวลาเข้าเครื่องก็ควรจะรีบนำเครื่องไปทำการแก้ไขกำจัดไวรัสออกจากเครื่องให้เรียบร้อยและแน่นอนเรื่องของการใช้งานในแต่ละวันนั้น

ควรจะมีการพักเครื่องบ้างหากว่าคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องตลอดเวลาเช่นท่านช่วงของการทำงานไม่มีการใช้งานมานานแล้วเมื่อต้องไปกินข้าวคุณก็ควรจะทำการปิด Shutdown เครื่องให้เรียบร้อยหน้าที่คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจะได้พักเครื่องและไม่ทำให้เครื่องร้อนจนเกินไปควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่าวางติดกับกำแพงมากเกินไป

เพราะจะทำให้เครื่องร้อนได้ง่ายและจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียเร็วขึ้นการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆไว้ที่คอมฯมากเกินไปทั้งที่โปรแกรมเหล่านั้นคุณไม่จำเป็นที่จะใช้งานมันเลยก็จะส่งผลทำให้เมมโมรี่ของเครื่องน้อยลงและเครื่องของคุณต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลให้เพื่อนของคุณนั้นเสียหายได้เร็วขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยทุกอย่างที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทางเร็วหรือมันจะเป็นการยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์นั้นทางที่ดีแล้วเราควรที่จะเลือกเป็นการใช้งานคนเดียวไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับคนอื่นอันดับแรกก็คือเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราที่มีการจัดเก็บในคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะมีคนอื่นมาร่วมรู้ได้กับสองเราจะได้สบายใจได้ว่าเขา เราเป็นผู้ดูแลรักษาอย่างดี

ไม่มีการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเข้ามาซึ่งอาจจะมีไวรัสแฝงเข้ามาได้  แล้วถ้าเกิดมีคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่หลายคนดังนั้นการเปิดการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีการใช้งานนานแต่ถ้าเราใช้งานคนเดียวเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วเราสามารถ Shutdown เครื่องให้เครื่องได้พักผ่อนได้คอมพิวเตอร์

ก็จะพังน้อยลงซึ่งการยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นเพียงแค่เราใช้งานคนเดียวดูแลคอมพิวเตอร์ของเราอย่างดีเมื่อหยุดใช้งานให้ชัดดาวทุกครั้งเพียงเท่านี้คอมพิวเตอร์ของเราก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วค่ะ

 

สนับสนุนโดย  bk8